İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere İşyeri hekimi, 6331 sayılı mevzuata göre vermesi gereken hizmet süreleri: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, 6331 Sayılı Yasa ile, vücut bütünlüğünü bozacak iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

genç hekim, konya osgb, konya işyeri sağlık güvenlik