İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, Genç Hekim İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi, Yapı İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi, Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi, İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar Eğitimi, Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi...

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Genç Hekim, İşletmenizin Risk Değerlendrimesini İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde, A-B-C Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ve IRCA onaylı OHSAS 18001 Baş Denetçileri ile işyeri risk grubuna, çalışan sayısına ve ilgili diğer parametrelere göre en uygun çözümleri sunarak gerçekleştirilmektedir...

Acil Durum Yönetimi

Acil durumlar ve acil durumlara hazırlık & müdahale işlemlerinin belirlenmesi işletmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlardan korunmasını için önemli bir boyut teşkil etmektedir. Bu nedenle acil durumlara yönelik her konunun detaylı bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Acil durumlara hazırlık & müdahale sisteminin oluşturulmasında gerçekleştirilen çalışmalarımız...

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından önemlidir. AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda; GENÇ HEKİM; bünyesinde görevlendirmiş olduğu A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler ile; profesyonel hizmet vermektedir.